Niniejszym przedstawiam Państwu ofertę mojej Kancelarii w zakresie kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności obsłudze korporacyjnej, kontraktach handlowych, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i w arbitrażu, reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami, kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji należności, a także nadzór merytoryczny i koordynację pracy prawników zatrudnionych u Klienta.

Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym, z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodu. Kancelaria rzetelnie i lojalnie podchodzi do każdego problemu, zapewniając indywidualne podejście, komfort współpracy i wyrozumiałość dla indywidualnych potrzeb Mocodawcy.

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami, a także rzecznikami patentowymi, o uznanych i sprawdzonych kwalifikacjach specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach prawa oraz Kancelariami Notarialnymi i Komorniczymi, Doradcami Podatkowymi, jak również Kancelarią Tłumaczy Przysięgłych.

W bieżącej działalności kładziemy nacisk na zapobieganie i prewencyjną ochronę interesów naszych Klientów. Identyfikujemy ryzyka i ograniczamy je lub eliminujemy. Wskazujemy i opracowujemy optymalne rozwiązania, szanując czas i budżet Klienta.

Jestem przekonany, że świadczone przez moją kancelarię adwokacką usługi będą w pełni satysfakcjonujące. Zapewniam:

•   indywidualne podejście do potrzeb Klienta;

•   szybkość działania;

•   najwyższą jakość świadczonych usług oraz profesjonalizm;

•   nowoczesne metody komunikacji i świadczenia usług prawnych oszczędzające czas oraz koszty obsługi;

•   szczególny nacisk na zachowanie zasad poufności i zaufania w relacji z Klientami;

•   elastyczne podejście do formy współpracy oraz zasad rozliczania usług prawnych.